Vyhlásené výberové konanie - 2DS/2017 dočasná alebo stála štátna služba

Vyhlásené výberové konanie - 2DS/2017 dočasná alebo stála štátna služba

18.10.2016      Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) vyhlasuje 18. októbra 2016 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej sluţbe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii.        Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým ...

AUTOSALÓN 2016

AUTOSALÓN 2016
20.10.2016      V dňoch 13.10.2016 až 16.10.2016 sa v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre opäť uskutočnil Autosalón, kde sa popri ukážkach noviniek automobilového priemysl...

Vyhlásené výberové konanie - 1DS-DVP/2017 - dočasná štátna služba

Vyhlásené výberové konanie - 1DS-DVP/2017 - dočasná štátna služba
04.10.2016      Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 a § 27 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zme...

Medzinárodné letecké dni SIAF 2016

Medzinárodné letecké dni SIAF 2016
08.09.2016      V dňoch 27.-28. augusta 2016 sa už tradične na letisku Sliač uskutočnili Medzinárodné letecké dni SIAF 2016. Pod záštitou Generálneho štábu ozbrojených síl Sloven...

SAHARA 2016

SAHARA 2016
31.08.2016      Najvýznamnejšia military udalosť roka na piesku SAHARA 2016 sa konala aj tento rok za podpory Ministerstva obrany SR dňa 27. augusta 2016 v priestore Vojenského t...

SLOVENSKÉ PIESKY 2016

SLOVENSKÉ PIESKY 2016
12.08.2016      Vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie sa 6. augusta 2016 konal 8. ročník stretnutia priateľov a zberateľov vojenských historických vozidiel a zbraní pod názvo...
Ďalšie správy >>

Infoservis:

Skočiť na menu